قنوتی که تا مدتها، تنها با یک دست خوانده می شد...

در ظهرگاه ششمین روز از تیرماه 1360، پس از اقامه نماز جماعت، امام جمعه تهران در حال سخنرانی و پاسخگویی به پرسشهای حاضران در مسجد ابوذر تهران بود که طنین انفجاری، صدایش را خاموش ساخت! او تا مرز شهادت پیش رفت، اما تقدیر الهی، ماجرا را به گونه ای دیگر رقم زد.

امام خمینی در واکنش به این ترور نافرجام، این اقدام را سوء قصد به کسی دانست که آوای دعوت او به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز است.

اینک 34 سال از آن روز تاریخی سپری گشته است و جانباز 6 تیر ماه، سالهاست که سلسله جنبان موج بیداری در جهان امروز است.

/ 0 نظر / 59 بازدید